Villingur forside
VILLINGUR
Islandshesteklub
i området omkring Rude Skov
Forside
Aktivitets-
kalender
Villingurs
fotoalbum
Bestyrelse og
kontakt
Indmeldelse
Information,
rideruter, links
Medlemmers
blog - nedlagt
Søg i
villingur.dk

 

print phone/tablet

oktober 2015

Nu kan I ride over markerne og oplagspladsen fra/til Elleslettegårdsvej/Ellesvinget og Gammel Holtevej
Problemet med de tidligere omtalte "ridehindringer" er løst ved fint samarbejde med Vejdirektoratet og Rudersdal Kommune.
Det er nu muligt at ride uden om "Dueforeningen" over oplagspladsen til/fra Gl. Holtevej.
Følg det tromlede spor og asfaltvejen.

På marken er der blevet etableret en indhegning til får, heste og/eller kvæg med en indhegnet passage imellem to markområder lige ved bagindgangen til "Dueforeningens" område.

Rudersdal Kommune har nu sørget for at indhegningernes låger i "normal-position" gør det muligt for os ryttere at ride igennem, og siden juli er det også muligt at ride over oplagspladsen til/fra  Gl. Holtevej.

Vi er desuden blevet lovet at ridesporet langs markerne ikke fremover bliver pløjet op.

Læs flere detaljer her:

Villingurs formand, Anne Richardt, har i en længere periode kommunikeret med Rudersdal Kommunes Drift, Teknik og Miljø samt Natur, Park og Miljø om ridesti over markerne mellem Elleslettegårdsvej og Gammel Holtevej.

Der har fra "gammel tid" gået ridesti / to-sporet markvej således at ryttere fra området omkring Gøngehusvej kunne ride over til Gammel Holtevej og videre ind på "De grønne stier" og ind i Rude Skov. Anne er i besiddelse af et kort fra 1986 som viser dette.
Desværre er markvejen forlængst af forpagtere blevet pløjet ned og reduceret til et ridespor - og dette ridespor er igennem årene gentagne gange også blevet pløjet ned.
Flere ride-hindringer er opstået i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen samt ved nyligt etablerede indhegninger på markerne.

(For alle viste fotos: Klik på foto for at se stor udgave, åbner i nyt vindue/faneblad).


Dette kort viser den oprindelige ridesti, indtegnet i 1986.
Øverst til venstre ses området hvor Elleslettegårdsvej nu løber,
øverst til højre ses Ellesvinget. De to marker er adskilt af "eks. grøft" og forbundet med "eks. bro".
Nederst løber ridestien langs motorvejen ned mod Gammel Holtevej.

En genetablering af en ridesti over markerne har i de sidste par år været drøftet med Ruderdal Kommune.
Rideruter (svarende til ridestierne på kortet fra 1986 ovenfor) vises her:


Google Earth plus ride-ruter til Gammel Holtevej:
Blå rute fra Elleslettegårdsvej, mest nyttig for folk fra nordlige del af Gøngehusvej.
Grøn rute fra Ellesvinget, mest nyttig for folk fra Elleslettegård.
Bortset fra visse etaper svarer disse ruter til de ridestier som vises på kortet fra 1986, se ovenfor.

 


Lågerne i "lukket position": giver passage mellem de to markområder,
spærrer for adgang til/fra oplagringspladsen. 
Lågerne lukkes kun, når der skal flyttes dyr mellem foldene,
og åbnes igen for ryttere og andre frilufts folk, når dyrene er flyttet. Set mod Trørød Skolen.


Lågerne i "normal position": giver fri passage over oplagringspladsen til/fra Gl. Holtevej.
Set mod oplagringspladsen og "Dueforeningen".

Rudersdal Kommune og Vejdirektoratet har sikret en ride-rute over oplagringspladsen udenom "Dueforeningen".
En endelig løsning kan først etableres når Vejdirektoratet efter afslutning i 2016 af motorvejsudvidelsen nedlægger oplagringspladsen og skaber et grønt område på dette sted.

På vores forespørgsel til Rudersdal Kommune om at bede forpagteren af markerne om ikke fremover at pløje jorden op helt tæt ind i ride-sporet, har kommunen informeret os om, at mark-arealerne fremover skal ligge som høslætsareal, at der ikke foreløbig skal pløjes, og at ridestien ikke bliver berørt.

På længere sigt (når økonomien tillader det) er det planen at Rudersdal Kommune vil etablere en egentlig ridesti/cykelsti over markerne fra Elleslettegårdsvej/Ellesvinget til Gammel Holtevej som en del af Kommunens rekreative og sammenhængende sti-system.

www.villingur.dk > Inf.-rideruter-links > Ride-hindringer, Elleslettegårdsvej - Gl. Holtevej
16-10-2015