Villingur forside
VILLINGUR
Islandshesteklub
i området omkring Rude Skov
Forside Aktivitets-
kalender
Fotoalbum Kontakt og
bestyrelse
Indmeldelse Info
og links
Søg

Villingurs ordinære generalforsamling
16. marts 2022

Kl. 18 var der spisning og hestehyggesnak. Medlemmer af bestyrelsen havde kokkereret lækker lasagne, både med kød og vegetarisk, og med drikkelse til. Desuden te, kaffe og kage, mummf.

kl. 19 indledtes generalforsamlingen med fællessang, "Den glade rytter" med Eva Trier som akkompagnatør på guitar.
Teksten ses her:
Den glade rytter (pdf-fil)
I kan høre sangen blive sunget og spillet af Eva i en optagelse fra generalforsamlingen 2019:
Den glade rytter (GF 2019) på Vimeo

Derefter afgav vores formand (forkvinde!) Anne Richardt sin beretning for 2021, den kan læses her:
Formandsberetningen (pdf-fil)

Bestyrelsesmedlemmerne fortalte efterfølgende om de forskellige arrangementer i 2021, og der blev vist billeder fra turene.

Generalforsamlingen fulgte i øvrigt dagsordenen som angivet i indkaldelsen:
Indkaldelse til generalforsamling (pdf-fil)

Referatet fra generalforsamlingen bliver sendt ud til medlemmerne.

Af særlige punkter kan nævnes at der blev vedtaget to vedtægtsændringer. Vedtægterne findes her:
Vedtægter - revideret 16-3-2022

Desuden nævnes fra referat fra samarbejdspartnere:
Leif Pedersbæk og Torsten Meyer har deltaget i et møde med Naturstyrelsen hvor deltagerne blev orienteret om forvaltningsplanen for Rude Skov, herunder hvad projektet med urørt skov betyder for skoven. Forvaltningsplanen kan ses her: Rapport (nst.dk)

Anne Richardt har været til årsmøde i Friluftsrådet og har deltaget i en gruppe, som arbejder med stier og adgange. Regeringen har afsat penge til digital registrering af et sammenhængende stinet og til skiltning af disse ude i landskabet. Det er kommunerne, der anlægger nye stier, så de kan blive sammenhængende. De lokale friluftsråd vil arbejde for flere stier, også i Rudersdal.
Læs mere på friluftsraadet.dk.

Et projekt under Friluftsrådet arbejder for at undgå ulovlig skiltning, og på gaanyeveje.dk kan man se de gældende regler samtet register over barrierer. Som klub eller medlem kan man tjekke om et konkret skilt er lovligt.
Anne fortalte, at man gerne må ride på privat offentlig vej, men at kommunen gerne må sætte ridning-forbudt skilte op. Ridning på private fællesveje er tilladt med mindre alle ejere på vejen er enige om at ridning ikke skal være tilladt.

Der er sat stubbe op ved Femsølyng, som kan bruges til opstigning. De er lidt for små og ustabile, så Anne har efterlyst nogle mere solide udgaver.
Ved parkeringspladsen på Femsølyng er der sat en kæde op, hvor der blev fremsat et ønske om at få sat en tilsvarende kæde op på den anden side for at forhindre, at hestene går over færisten.

Fotos fra generalforsamlingen 16. marts 2022

(Torsten Meyer, Anne Richardt, Leif Pedersbæk)

www.villingur.dk > Fotoalbum > Generalforsamling marts 2022
2-04-2022